Giỏ hàng

Thương hiệu: Alaska

Tủ đông Alaska 350 lít BCD-3571
Tủ đông Alaska 650 lít BCD-6567N
Tủ đông Alaska 450 lít BCD-4567N
Tủ đông Alaska 500 lít BCD-5067N
Tủ đông Alaska 550 lít BCD-5567N
Tủ đông Alaska 250 lít BCD-3067N
Tủ đông Alaska 350 lít BCD-3567N
Tủ đông Alaska 250 lít BCD-3068N
Tủ đông Alaska 350 lít BCD-3568N
Tủ đông Alaska 450 lít BCD-4568N
Tủ đông Alaska 500 lít BCD-5068N
Tủ đông Alaska 550 lít BCD-5568N
Tủ đông Alaska 450 lít FCA-4600N
Tủ đông Alaska 350 lít FCA-3600N
Tủ đông Alaska 250 lít FCA-2600N

Kết nối mạng xã hội

Hotline chăm sóc khách hàng

0989 632 778

Đăng ký nhận tin từ Media Store

Facebook Instagram Youtube Linkedin Top